УЧЕНИЦИ
 

Редовни ученици

Школа има око 1400 редовних ученика. Ученици похађају наставу у две смене. Прва смена је од 07:15 до 12:55 h, а друга смена од 13:00 до 19:00 h.

Ванредни ученици

За ученике који желе преквалификацију, доквалификацију или једногодишње специјалистичко школовање организују се ванредни испити. Током једне школске године има пет испитних рокова за ванредне ученике.
Пре сваког испитног рока на огласној табли буду објављени термини консултација као и термини испита.

Ђачки парламент

Ђачки парламент окупља ученике у својеврсну организацију која има за циљ да удруживањем ојача њихове снаге и да им пружи могућност да се боре за своје интересе и интересе школе. Конструктивним и покретачким идејама ученици својим активностима у оквиру школе, треба да допринесу унапређивању свих доприноса у школи на релацији ученик-ученик , ученик-наставник, као и оплемењивању живота и рада у школи. Неке од активности ђачког парламента у нашој школи су: уређење школе, едукативне радионице, трибине, хуманитарне активности, организација екскурзија и матурских вечери, повећење безбедности ученика. Ученици наше школе су активно учествовали у организовању и формирању Уније ђачких парламената ученика средњих школа.

Најбољи ученици

Сваке године за Дан школе бирају се најбољи ученици по разредима а на крају школске године бира се ђак генерације.

Секције

У школи као ваннаставне активности постоји више секција:
-Хор и музичка секција
-Новинарска секција (уређује школски лист ''МЕХАНИЗАМ'')
-Секција електротехнике
-Секција математике
-Секција за рад са графиком
-Секција за WEB дизајн
-Литерарна секција
-Драмска секција...

Такмичења

Наши ученици учествују на такмичењима како из стручних предмета из сва три подручја рада, тако и из општеобразовних предмета.


 
rademetalac@ptt.rs
  Техничка школа Раде Металац Димитрија Туцовића бб 1600 ЛЕСКОВАЦ
тел:016-234612