ПОДРУЧЈА РАДА
Саобраћај
 

Техничка школа Раде Металац школује ученике у три подручја рада:

-Електротехника

-Машинство и обрада метала

-Саобраћај

Поред ученика на редовном школовању у трогодишњем и четворогодишњем трајању , школујемо и ванредне ученике у трогодишњем и четворогодишњем трајању и у једногодишњем специјалистичком школовању (V степен). 
 
 
rademetalac@ptt.rs
  Техничка школа Раде Металац Димитрија Туцовића бб 1600 ЛЕСКОВАЦ
тел:016-234612