КОЛЕКТИВ
 

Управа Школе

Школа има директора и два помоћника директора, секретара школе, шефа рачуноводства, два референта и благајника.

Стручна већа

У Школи постоји седам стручних већа:
-Машинство и обрада метала
-Електротехника
-Српски језик и књижевност и страни језици
-Математика и информатика
-Општеобразовни I (физичко васпитање, ликовна култура, музичка уметност, грађанско васпитање, веронаука)
-Општеобразовни II (историја, географија, биологија, хемија, физика, социологија, филозофија)
-Саобраћај

Школски одбор

Школски одбор има девет чланова. Три члана су из редова наставничког већа, три из редова савета родитеља а три су представници локалне самоуправе. Из својих редова бира председника и заменика председника.

Савет родитеља

Савет родитеља има онолико чланова колико има одељења у школи. Из сваког одељења бира се по један родитељ који представља одељење у савету родитеља.

Стручна служба

Стручна служба има три сарадника:
-Социолога
-Педагога
-Психолога

Библиотека-Медијатека

У свом садржају поред књига библиотека-медијатека има и колекцију стручних часописа са пратећим дисковима . У оквиру библиотеке--медијатеке функционише и интернет клуб који је доступан ученицима током целог дана.

 


 
 
 
 
rademetalac@ptt.rs
  Техничка школа Раде Металац Димитрија Туцовића бб 1600 ЛЕСКОВАЦ
тел:016-234612