РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ЗА КОНТИНУИРАНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
"РАДЕ МЕТАЛАЦ" - ЛЕСКОВАЦ

TSRM
 
 
 
 
  Техничка школа ''Раде Металац'' је у Програму реформе средњег стручног образовања. Школа стиче статус Центра за континуирано образовање одраслих.

Школа има дугу традицију у образовној делатности, постоји већ 126 година, данас позната под називом Техничка школа "Раде Металац".Како је образовање одраслих основни инструмент за социјално-економску трансформацију и развој друштва, Центар за континуирано образовање одраслих има задатак да:

  • одговори на потребе тржишта рада и потребе појединаца за знањима и вештинама;
  • повећа вредност људског капитала и створи базичну подршку за социјално-економски развој земље;
  • омогући појединцима пуну социјалну партиципацију и унапређивање њихове запошљивости и способности да буду активни и конкурентни на тржишту рада;
  • увећа професионалну мобилност и флексибилност радно активног становништва (кретање кроз свет рада, професије и квалификације);
  • подржи индивидуални развој и самоиспуњење.

У раду са одраслима школа користи постојеће сопствене ресурсе и улаже напоре у задржавању становника на овом подручју. Преквалификацијом постојеће радне снаге очекује се смањење броја незапослених лица, чиме се пружа подршка стратегији општине Лесковац и целог региона у реорганизацији досадашње привреде. Концептом доживотног образовања школа ће се потрудити да развије нов начин размишљања, како код незапослених, тако и код запослених лица. Техничка школа прераста у Регионални Тренинг Центар који ће бити усмерен ка пружању услуга незапосленим лицима без квалификација, али исто тако и запосленима са неадекватним и недовољним компентенцијама, знањима и вештинама чиме ће се омогућити опстанак, пре свега младих у региону.

 


 
recekole@hotmail.rs
rademetalac@ptt.rs
  Техничка школа Раде Металац Димитрија Туцовића бб 1600 ЛЕСКОВАЦ
тел:016-234612